fbpx

Fizioterapija Peterlin je vpisana v register zasebnih zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravje RS in ima uradno dovoljenje za opravljanje fizioterapevtskih storitev.

Brazgotina – estetski ali funkcionalni problem?

Brazgotinasto tkivo je zgoščena fascija s svojevrstnimi lastnostmi. Ločimo naravno in operativno brazgotino. Vsaka brazgotina je edinstvena. Skupno vsem pa je, da z neprožnostjo spreminjajo biomehaniko telesa.

S specifičnimi manualnimi tehnikami lahko brazgotinasto tkivo mehčamo. Terapija se začne na površinskih plasteh in gre postopno v globino vse do visceralnih organov. Obravnava je redko boleča in sprememba je že po enem tretmaju velika – funkcionalna in estetska.