Fizioterapija Peterlin je vpisana v register zasebnih zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravje RS in ima uradno dovoljenje za opravljanje fizioterapevtskih storitev.

Razvojno nevrološka obravnava oz. Bobath

To je ena izmed nevroglobalnih metod. Usmerjena je v integracijo patoloških refleksov in izboljšanje centralnega tonusa. Z izboljšanjem centralnega tonusa vplivamo na normalizacijo mišičnega tonusa distalno in tako gradimo bolj normalno držo in gibanje.

Cilj terapije je uporabiti nevroplastičnost osrednjega živčnega sistema, ki nam omogoča nadomestiti ali reorganizirati manjkajoče, prirojene ali že pridobljene gibalne vzorce. Odločilnega pomena je zgodnja in dovolj pogosta obravnava. Starše naučimo rokovanja oziroma handlinga (ang.) z novorojenčkom. Pravilno rokovanje otroku omogoča čimbolj normalne čutno gibalne izkušnje. Le-te pa so osnova za pravilnejši gibalni razvoj vašega malčka.

V prilagojeni obliki se razvojno nevrološka obravnava oz. Bobath izvaja tudi pri mladih in odraslih pacientih, pri katerih je prišlo do okvare centralnega živčnega sistema v kasnejšem življenjskem obdobju.


Therasuit terapija

Therasuit metoda je novejši pristop k (re)habilitaciji otrok, mladostnikov in tudi odraslih oseb z nevrološko okvaro. Je intenziven in specifično oblikovan program vaj za posameznika. Poudarek je na intenzivnosti terapije, saj le z dovolj močnim dražljajem in zadostnim številom ponovitev spremenimo mišično moč in posledično gibalni vzorec.

Tehnika je dobila ime po posebni terapevtski oblekici (ang.therasuit), ki kot mehka ortoza stimulira pravilnejšo držo.

Uporablja se tudi terapevtska mreža, ki s pomočjo elastičnih vrvi in sistema škripčevja omogoča izolirano krepitev mišic, ki so potrebne za čim bolj normalni gibalni vzorec. Z vadbo pridobimo večji obseg giba, večjo mišično moč in sklepno fleksibilnost ter posledično boljšo funkcijo.

Indikacije za therasuit metodo:

  • cerebralna paraliza
  • zaostanek v gibalnem razvoju
  • travmatska poškodba možgan
  • po možganski kapi
  • ataxia
  • atetoza
  • hipertonus
  • hipotonus
  • druga nevrološka obolenja in sindromi (spina bifida, Down sindrom)


Intenzivni program nevrofizioterapije

Intenzivni program fizioterapije je vsakodnevna obravnava, ki traja več tednov. Usmerjena je v dosego cilja, ki si ga pacient in terapevt skupaj oblikujeta glede na pacientove težave. Izvaja se predvsem pri nevroloških pacientih (cerebralna paraliza, po možganski kapi), ki za učenje pravilnih gibalnih vzorcev potrebujejo nadzor fizioterapevta.

Intenzivni program fizioterapije se izvaja 3-ure dnevno vsak dan v obdobju treh tednov. Po potrebi se izvaja tudi daljše obdobje. Če bi izvajali fizioterapijo dvakrat tedensko, bi za 45 ur fizioterapije potrebovali pol leta. To pa je relativno dolgo obdobje. V tem času telo poišče kompenzacijske vzorce drže in gibanja. Nepravilno gibanje povečuje mišično napetost, zmanjšuje sklepno gibljivost in vodi v še večjo funkcionalno oviranost.

Telo potrebuje veliko ponovitev, da se nauči nove naloge. Osebe s težavami na motoričnem področju potrebujejo mnogo več ponovitev kot zdrave osebe, da osvojijo nove gibalne vzorce.